الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
التراث السرياني >> الموسيقى السريانيّة >> ترتيلة او دصليبيه عال كتفيه
اضغط هنا لسماع الترتيلة

جوق الشباب:
الأب دريد بربر
الأخ بولص كجو
الأخ يوحنّا بطرس
ترتيل افرادي:
الأب دريد بربر

التوزيع الموسيقي: كمال سيقلي

-------------------------------------------------------------------------------- ܗܘ ܕܨܠܝܒܝܗ ܥܠ ܟܬܦܗ

ܛܥܢܝܗ ܘܢܦܩ ܡܢ ܨܗܝܘܢ

ܗܘ ܢܪܘܣ ܛܠܐ ܕܪܚܡܐ

ܥܠ ܓܪܡܝܗܘܢ ܕܥܢܝܕܐ


ܐܘ ܕܚܫ ܟܕ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܗܘ

ܘܐܬܡܣܟܢ ܟܕ ܥܬܝܕܐ ܗܘ

ܨܠܝܒܟ ܙܝܢܐ ܢܗܘܐ ܠܢ

ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ ܕܚܛܝܬܐ


ܐܘ ܕܒܐܪܙܗ ܐܬܦܨܝ

ܗܘ ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܣܟܝܢܐ

ܒܨܠܝܒܟ ܡܪܝ ܢܬܦܨܐ

ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܠܚܝܡ ܥܠܝܢ


ܕܒܪܘܗܝ ܘܢܦܩܘ ܥܘܠܐ

ܡܢ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܠܙܟܝܐ

ܘܣܡܘ ܠܗ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܟܬܦܗ

ܕܢܐܙܠ ܘܢܡܘܬ ܒܓܓܘܠܬܐ


ܟܢܫܐ ܕܪܘܡܐ ܪܬܘ ܕܚܙܘ

ܠܗܘ ܩܛܪ ܬܓܐ ܕܡܠܟܐ

ܕܣܝܡ ܠܗ ܟܠܝܠ ܟܘܒܐ ܘܢܦܩ

ܟܕ ܨܠܝܒܗ ܛܥܝܢ ܥܠ ܟܬܦܗ